Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính phép tính sau dưới dạng 1 lũy thừa 3 × 6 × 8 × 9 B : x mũ 6 : x Bài 2 ; Lập bảng lập phương các số từ 0 – 10

By Khanh

Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính phép tính sau dưới dạng 1 lũy thừa
3 × 6 × 8 × 9
B : x mũ 6 : x
Bài 2 ; Lập bảng lập phương các số từ 0 – 10

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính phép tính sau dưới dạng 1 lũy thừa 3 × 6 × 8 × 9 B : x mũ 6 : x Bài 2 ; Lập bảng lập phương các số từ 0 – 10”

Viết một bình luận