Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4;5), Phép tịnh tiến vecto v= (1;2) biến điểm A thành điểm nào ? ( giải thích chi tiết hộ mình) A

Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4;5), Phép tịnh tiến vecto v= (1;2) biến điểm A thành điểm nào ? ( giải thích chi tiết hộ mình)
A. A'(5;7) B.A'(1;6) C.A'(3;1) D.A'(4;7)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  T_{\vec{v}} A(1;2) → A'(x’,y’)
  Theo công thức của phép tịnh tiến ta có:
  \(\begin{cases} x’=x+a\\y’=y+b\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} x’=4+1\\y’=5+2\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} x’=5\\y’=7\end{cases}\)
  Vậy với phép tịnh tiến \vec{v}=(1;2) biến điểm A(4;5) thành A'(5;7)

  Trả lời

Viết một bình luận