Toán Lớp 11: tìm hệ số của x^10 trong khai triển (2x^3 -3/x^2)^10

Toán Lớp 11: tìm hệ số của x^10 trong khai triển (2x^3 -3/x^2)^10

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $1\ 088\ 640$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(2x^3 – \dfrac{3}{x^2}\right)^{10}$ có dạng:
  $\quad C_{10}^k(2x^3)^{10-k}\left(-\dfrac{3}{x^2}\right)^k\qquad (k\leqslant 10;k\in\Bbb N)$
  $ = 2^{10-k}(-3)^kC_{10}^kx^{30 – 5k}$
  Số hạng chứa $x^{10}$ ứng với $k$ thỏa mãn phương trình:
  $\quad 30 – 5k = 10 \Leftrightarrow k = 4$ (nhận)
  Vậy hệ số của $x^{10}$ là: $(-2)^6.3^4C_{10}^4 = 1\ 088\ 640$

  Trả lời

Viết một bình luận