Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách tặng cho 3 học sinh

Toán Lớp 11: Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách tặng cho 3 học sinh nam 3 cuốn Toán, 3 học sinh nữ 3 cuốn Văn (mỗi học sinh 1 cuốn) từ các cuốn sách trên?

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     – Số cách để chọn 3 cuốn sách toán đôi một khác nhau trong 5 cuốn để tặng 3 bạn học sinh nam là: $A^3_5=60$ $(cách)$
    – Số cách để chọn 3 cuốn văn đôi một khác nhau trong 6 cuốn để tặng 3 bạn học sinh nữa là: $A^3_6=120$ $(cách)$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh