Toán Lớp 9: Đường thẳng. a là tiếp tuyến của đường tròn nào

Toán Lớp 9: Đường thẳng. a là tiếp tuyến của đường tròn nào

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Đường thẳng. a là tiếp tuyến của đường tròn nào”

  1. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. Trong hình trên a là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Viết một bình luận