Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: tìm đk và giải bpt ln(3x+4)

Toán Lớp 12: tìm đk và giải bpt
ln(3x+4)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $S =\varnothing$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \ln(3x+4) < \ln x\qquad (*)$
  ĐKXĐ: $\begin{cases}3x+4 > 0\\x > 0\end{cases}\Leftrightarrow x > 0$
  $(*)\Leftrightarrow 3x + 4 < x$
  $\Leftrightarrow 2x < -4$
  $\Leftrightarrow x < -2$ (loại)
  Vậy bất phương trình vô nghiệm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla