Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Gọi Om là tia đối của tia Ox,On là tia đối của tia Oz.Chứng minh rằng mOn

Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Gọi Om là tia đối của tia Ox,On là tia đối của tia Oz.Chứng minh rằng mOn = ½ xOy
Vẽ hình(-)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì Oz là tia phân giác của \hat{xOy}
  =>\hatO_1=(\hat{xOy})/2(1)
  Ta có: \hat{O_1}=\hat{O_2} (2 góc đối đỉnh) (2)
  Từ (1),(2)=>\hat{O_2}=(\hat{xOy})/2(=\hat{O_1})
  Vậy \hat{O_2}=(\hat{xOy})/2 hay \hat{mOn}=1/2\hat{xOy}

  toan-lop-7-cho-goc-oy-khac-goc-bet-tia-oz-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-goi-om-la-tia-doi-cua-tia

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu