Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Gọi Om là tia đối của tia Ox,On là tia đối của tia Oz.Chứng minh rằng mOn

Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Gọi Om là tia đối của tia Ox,On là tia đối của tia Oz.Chứng minh rằng mOn = ½ xOy
Vẽ hình(-)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt.Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Gọi Om là tia đối của tia Ox,On là tia đối của tia Oz.Chứng minh rằng mOn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì Oz là tia phân giác của \hat{xOy}
  =>\hatO_1=(\hat{xOy})/2(1)
  Ta có: \hat{O_1}=\hat{O_2} (2 góc đối đỉnh) (2)
  Từ (1),(2)=>\hat{O_2}=(\hat{xOy})/2(=\hat{O_1})
  Vậy \hat{O_2}=(\hat{xOy})/2 hay \hat{mOn}=1/2\hat{xOy}

  toan-lop-7-cho-goc-oy-khac-goc-bet-tia-oz-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-goi-om-la-tia-doi-cua-tia

Viết một bình luận