Toán Lớp 11: (sinx-cosx+1)(-2sinx+cosx)-sin2x=0

By Phương

Toán Lớp 11: (sinx-cosx+1)(-2sinx+cosx)-sin2x=0

0 bình luận về “Toán Lớp 11: (sinx-cosx+1)(-2sinx+cosx)-sin2x=0”

Viết một bình luận