Toán Lớp 7: tính nhanh C= -1/90 – 1/72 – 1/56 -1/42 – 1/30 – 1/20 – 1/12 – 1/6 – 1/2

By Diệu Hằng

Toán Lớp 7: tính nhanh
C= -1/90 – 1/72 – 1/56 -1/42 – 1/30 – 1/20 – 1/12 – 1/6 – 1/2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tính nhanh C= -1/90 – 1/72 – 1/56 -1/42 – 1/30 – 1/20 – 1/12 – 1/6 – 1/2”

 1. Giải đáp:
  C=(-9)/10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = -1/90 – 1/72 – … – 1/6 – 1/2
  ⇔ C = – [1/90 + 1/72 + … + 1/6 + 1/2]
  ⇔ C = – [1/2 + 1/6 + … + 1/72 + 1/90]
  ⇔ C = – [1/(1×2) + 1/(2×3) + … + 1/(8×9) + 1/(9×10) ]
  ⇔ C = – [(2-1)/(1×2) + (3-2)/(2×3) + … + (9-8)/(8×9) + (10-9)/(9×10)]
  ⇔ C = – [1 – 1/2 + 1/2 -1/3 + … + 1/8 – 1/9 + 1/9 – 1/10]
  ⇔ C = – [1 + (-1/2 + 1/2) + … + (-1/9 + 1/9) – 1/10]
  ⇔C=-[1-1/10]
  ⇔C=-[10/10-1/10]
  ⇔C=(-9)/10
  Vậy C=(-9)/10
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   -9/10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C= -1/90 – 1/72 – 1/56 -1/42 – 1/30 – 1/20 – 1/12 – 1/6 – 1/2
  C=-(1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90)
  C=-[1/(1.2)+1/(2.3)+1/(3.4)+1/(4.5)+1/(5.6)+1/(6.7)+1/(7.8)+1/(8.9)+1/(9.10)]
  C=-(1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10)
  C=-(1-1/10)
  C=-9/10

  Trả lời

Viết một bình luận