Toán Lớp 7: Tìm n thuộc N có 4 chữ số biết n:131 thì dư 112, n:132 dư 98 làm theo cách đồng dư nhé

By Tuyết Nga

Toán Lớp 7: Tìm n thuộc N có 4 chữ số biết n:131 thì dư 112, n:132 dư 98 làm theo cách đồng dư nhé

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm n thuộc N có 4 chữ số biết n:131 thì dư 112, n:132 dư 98 làm theo cách đồng dư nhé”

 1. @Kem
  Gọi số cần tìm là n.
  Vì n chia 131 dư 112 nên: n=131k +112 (k in N*) 
  ⇔ n=131k+k+112-k ⇔ n=132k +(112 -k) 
  Mặt khác n chia 132 dư 98 nên n=132k +98 ⇒ 98=112 – k
  ⇔ k=14 ⇒ n=131.14+112=1946 
  Vậy số cần tìm là 1946.

  Trả lời

Viết một bình luận