Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC A, chứng minh MN // AC B, gọi k là đi

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC
A, chứng minh MN // AC
B, gọi k là điểm đối xứng A qua M. Tứ giác ABKC là hình j ? Vì Sao

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  xét tm giác ABC ta có:  M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC
  do đó NM là đường trung bình của tam giác ABC
  ⇒ MN//AC
  Vì k đối xứng với a qua M nên MA=MK vá MA vuông góc vs BC
  ⇒ABKC là hình vuông

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )