Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC A, chứng minh MN // AC B, gọi k là đi

By Ngọc Quý

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC
A, chứng minh MN // AC
B, gọi k là điểm đối xứng A qua M. Tứ giác ABKC là hình j ? Vì Sao

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC A, chứng minh MN // AC B, gọi k là đi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  xét tm giác ABC ta có:  M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC
  do đó NM là đường trung bình của tam giác ABC
  ⇒ MN//AC
  Vì k đối xứng với a qua M nên MA=MK vá MA vuông góc vs BC
  ⇒ABKC là hình vuông

  Trả lời

Viết một bình luận