Toán Lớp 11: giải giúp em với ạ giải các phương trình sau a, sin4x=sin(x+pi/3) b,cot(x+30độ)= cot x/2 c,cot^2x=( căn 3 +2)/4 d,sin2x= cos3x

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 11: giải giúp em với ạ
giải các phương trình sau
a, sin4x=sin(x+pi/3)
b,cot(x+30độ)= cot x/2
c,cot^2x=( căn 3 +2)/4
d,sin2x= cos3x

0 bình luận về “Toán Lớp 11: giải giúp em với ạ giải các phương trình sau a, sin4x=sin(x+pi/3) b,cot(x+30độ)= cot x/2 c,cot^2x=( căn 3 +2)/4 d,sin2x= cos3x”

Viết một bình luận