Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x^2 +2x +5 B=4x^2 -4x +3

By Xuân

Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A= x^2 +2x +5
B=4x^2 -4x +3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x^2 +2x +5 B=4x^2 -4x +3”

 1. Giải đáp:
  A=x^2+2x+5
  =x^2+2x+1+4
  =(x+1)^2+4
  Vì (x+1)^2>=0AAx
  =>(x+1)^2+4>=4AAx
  =>A>=4
  Dấu “=” xảy ra khi x+1=0<=>x=-1
  Vậy min_A=4<=>x=-1.
  B=4x^2-4x+3
  =4x^2-4x+1+2
  =(2x-1)^2+2
  Vì (2x-1)^2>=0AAx
  =>(2x-1)^2+2>=2
  =>B>=2
  Dấu “=” xảy ra khi 2x-1=0<=>x=1/2
  Vậy min_B=2<=>x=1/2.

  Trả lời

Viết một bình luận