Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho phương trình Cos (2x – π/3) – m =2 Tìm m để phương trình có nghiệm ( giúp mk với ạ)

Toán Lớp 11: Cho phương trình
Cos (2x – π/3) – m =2
Tìm m để phương trình có nghiệm
( giúp mk với ạ)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: -3<=m<=-1
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cos(2x-π/3)-m=2
  <=>cos(2x-π/3)=m+2
  PT có nghiệm <=>-1 <= m+2<=1 <=> -3<=m<=-1
  Vậy m \in [-3;-1].

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cos (2x – π/3) – m =2
  ⇔ Cos (2x – π/3) =2+m
  Để PT có nghiệm:
  Do cos\ x \in [-1;1]
  ⇔ -1 \le m+2 \le 1
  ⇔ -3 \le m \le -1
  Vậy để pt có nghiệm thì m \in [-3;-1]

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )