Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC. SA vuông góc với đáy. ABC là Tam giác đều. SA=2a; AB=a. Tính tan (SA,SBC)

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC. SA vuông góc với đáy. ABC là Tam giác đều. SA=2a; AB=a. Tính tan (SA,SBC)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\tan(SA;(SBC))=\dfrac{\sqrt3}{4}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $M$ là trung điểm $BC$
  $\Rightarrow \begin{cases}AM\perp BC\\AM =\dfrac{a\sqrt3}{2}\end{cases}$
  Ta có:
  $\begin{cases}AM\perp BC\\SA\perp BC\end{cases}$
  $\Rightarrow BC\perp (SAM)$
  Trong $mp(SAM)$ kẻ $AH\perp SM$
  $\Rightarrow BC\perp AH$
  $\Rightarrow AH\perp (SBC)$
  $\Rightarrow SH$ là hình chiếu của $SA$ lên $(SBC)$
  $\Rightarrow \widehat{(SA;(SBC))}=\widehat{SAH}=\widehat{SAM}$
  Xét $\triangle SAM$ vuông tại $A$ có:
  $\tan\widehat{SAM}=\dfrac{AM}{SA}=\dfrac{\dfrac{a\sqrt3}{2}}{2a}= \dfrac{\sqrt3}{4}$
  Vậy $\tan(SA;(SBC))=\dfrac{\sqrt3}{4}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm góc (SA;SBC)
      *) Từ A kẻ AH vuông góc với BC tại H.
     Ta có: BC⊥SA (gt)
             BC⊥AH (do dựng)
  => BC⊥(SAH)
      *) Kẻ AL⊥SH (L∈SH)
               BC⊥AL (do AL ⊂ (SAH))
  => AL⊥(SBC)= góc (SA;SBC)= góc ASL= góc ASH 
  +) AH=(a√3)/2
  Vậy tan(SA;SBC)=AH/SA =(a√3)/2 / 2a= √3/4
        

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )