Toán Lớp 5: bài tìm x b,24/120=x/5; bài tính d, 1/5:2/7

By Madelyn

Toán Lớp 5: bài tìm x b,24/120=x/5; bài tính d, 1/5:2/7

0 bình luận về “Toán Lớp 5: bài tìm x b,24/120=x/5; bài tính d, 1/5:2/7”

 1. @Thỏ
  Bài tìm x:
  $\frac{24}{120}$ = $\frac{x}{5}$ 
  ⇒ 24 x 5 = x x 120
  ⇒ 120 = x x 120
  ⇒ x = 120 : 120 = 1
  Bài tính:
  $\frac{1}{5}$ : $\frac{2}{7}$ 
  = $\frac{1}{5}$ x $\frac{7}{2}$ 
  = $\frac{7}{10}$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận