Toán Lớp 11: 1)Một máy bay có ba động cơ I,II,III hoạt động độc lập với nhau. Xác xuất để động cơ I,II,III chạy tốt tương ứng là 0,9;0,8;0,7.Máy bay

Toán Lớp 11: 1)Một máy bay có ba động cơ I,II,III hoạt động độc lập với nhau. Xác xuất để động cơ I,II,III chạy tốt tương ứng là 0,9;0,8;0,7.Máy bay hoạt động được nếu ít nhất một trong ba động cơ trên chạy tốt.Xác xuất để máy bay hoạt động được là
2)Cho tập hợp A={1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Có thể lập được boa nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số khác nhau

TRẢ LỜI

 1. 1) Giả sử máy bay không hoạt động được ( nghĩa là không có động cơ nào chạy tốt)
  Xác suất để động cơ I,II,III chạy không tốt lần lượt là 0,1;0,2;0,3
  => Xác suất để mbay ko hoạt động được là P(A)=0,1.0,2.0,3=0,006
  Vậy xác suất để máy bay hoạt động được là 1-0,006=0,994
  2) Gọi số cần tìm là abcdef (có gạch ngang trên đầu nha)
  f có 4 cách chọn => Còn 8 số cho các số a,b,c,d,e
  => các số a,b,c,d,e có 8P5 (cách chọn)
  Vậy có thể lập 26880 số thỏa yêu cầu bài toán

  Trả lời
 2. Giải đáp: 1; xác xuất của 3 động cơ chạy tốt lần lượt là 0.9;0.8;0.7
  suy ra xác xuất của 3 động cơ không tốt là 0.1;0.2;0.3 
  mà biến cố đối của ít nhất một động cơ chạy tốt là không  cái nào chạy tốt =0.1*0.2*0.3=0.006
  vậy xác xuất để ít nhất một động cơ chạy tốt là 1-0.006=0.994
  2; gọi số có 6 chữ số là abcdef
  là số chẵn =>f=2;4;6;8 >=> có 4 cc
  5 số còn lại là: 8p5 
  vậy có 4*8p5 số tự nhiên chẵn có 6 chữ số khác nhau

  Trả lời

Viết một bình luận