Toán Lớp 7: Cho A = 22019 – (2^2018 +2^2017+2^2016+-+ 2^2 + 2^1 + 1). So sánh A với 1

Toán Lớp 7: Cho A = 22019 – (2^2018 +2^2017+2^2016+….+ 2^2 + 2^1 + 1). So sánh A với 1

TRẢ LỜI

 1. Đặt B= 1 + 2 + 2^2 +…+ 2^2017 + 2^2018
  2B = 2( 1 + 2 + 2^2 +…+ 2^2017 + 2^2018)
  2B = 2 + 2^2 + 2^3 +…+ 2^2018 + 2^2019
  2B -B =2 + 2^2 + 2^3 +…+ 2^2018 + 2^2019 – 1 -2 -2^2 -…-2^2017 – 2^2018
  B = 2^2019 -1
  => A = 2^2019 – (2^2019-1)
  => A = 2^2019 – 2^2019 +1
  => A = 1
  Vậy A= 1

  Trả lời
 2. Đặt S = 2^2018 + 2^2017 + 2^2016 + …. + 2^2 + 2^1 + 1
  2S = 2^2019 + 2^2018 + 2^2017 + …. + 2^3 + 2^2 + 1
  2S – S = ( 2^2019 + 2^2018 + 2^2017 + …. + 2^3 + 2^2 + 1 ) – ( 2^2018 + 2^2017 + 2^2016 + …. + 2^2 + 2^1 + 1 )
  S = 2^2019 – 1
  ⇒ A = 2^2019 – ( 2^2019 – 1 )
  ⇔ A = 1
  Vậy , A = 1 .

  Trả lời

Viết một bình luận