Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m đề Parabol (P): y= -3$x^{2}$+x+2m-8 có tung độ đỉnh nhỏ hơn -5 Cả nhà ơi giúp mình câu này với ạ,

Toán Lớp 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m đề Parabol (P): y= -3$x^{2}$+x+2m-8 có tung độ đỉnh nhỏ hơn -5
Cả nhà ơi giúp mình câu này với ạ, hôm trước cô có cho câu này r giải qua loa quá nên mình không hiểu các bước giải và lí do tại sao lại có bước giải đó
Nếu được thì mọi người giúp mình với nha ^^

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $m<\dfrac{35}{24}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (P): $y=-3x^2+x+2m-8$
  Ta có: $\Delta=1^2-4.(-3).(2m-8)=1+12(2m-8)=24m-95$
  $\to$ Toạ độ đỉnh của parabol:
  $I\left(\dfrac{-b}{2a};\dfrac{-\Delta}{4a}\right)=\left(\dfrac{1}{6};\dfrac{24m-95}{12}\right)$
  $\to$ Tung độ đỉnh: $y=\dfrac{24m-95}{12}$
  Để tung độ đỉnh nhỏ hơn -5
  $\to y<-5\\\to \dfrac{24m-95}{12}<-5\\\to \dfrac{24m-95}{12}+5<0\\\to \dfrac{24m-95+60}{12}<0\\\to 24m-35<0\\\to m<\dfrac{35}{24}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh