Toán Lớp 10: Cho tập hợp X = { a , b , c } . Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của X ?

Toán Lớp 10: Cho tập hợp X = { a , b , c } . Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của X ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các tập con có hai phần của X là : { a , b } ; { a , c } ; { b , c }
  Vậy có 3 tập con có hai phần của X
  Chúc bn học tốt . Xin ctlhn ạ :>
  $#anime2k10$
   

  Trả lời

Viết một bình luận