Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho tập hợp X = { a , b , c } . Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của X ?

Toán Lớp 10: Cho tập hợp X = { a , b , c } . Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của X ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   có 3 tập hợp con của X
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   các tập hợp con của x là
  a:b
  b;c
  a;c

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các tập con có hai phần của X là : { a , b } ; { a , c } ; { b , c }
  Vậy có 3 tập con có hai phần của X
  Chúc bn học tốt . Xin ctlhn ạ :>
  $#anime2k10$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )