Toán Lớp 10: Xác định (P) y=ax2 -3x +c với (P) qua A(-1;3) và (P) có trục đối xứng x=-2

Toán Lớp 10: Xác định (P) y=ax2 -3x +c với (P) qua A(-1;3) và (P) có trục đối xứng x=-2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  (P): -3/4x^2-3x+3/4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (P):y=ax^2 -3x +c     (ane0)
  (P) qua A(-1;3) nên:
  a.(-1)^2-3.(-1)+c=3
  <=>a+c=0      (1)
  (P) có trục đối xứng x=-2:
      -b/(2a)=-2<=>3/(2a)=-2
  =>a=-3/4
  Thay a=-3/4 vào (1) ta được: c=3/4
  Vậy (P): -3/4x^2-3x+3/4
     

  Trả lời

Viết một bình luận