Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: viết phương trình tổng hợp đoạn (NH4)2SO4

Hóa học Lớp 9: viết phương trình tổng hợp đoạn (NH4)2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (NH4)2SO4 ___> NH4HSO4 + NH3

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  $(NH_4)_2SO_4$ -> $NH_4HSO_4$ + $NH_3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh