Hóa học Lớp 9: Cho một thanh kim loại A vào nước, thấy có bọt khí sinh ra. Dung dịch thu được làm quì tím hóa xanh. Kim loại A có thể là: Giúp e vs

By Thanh Hương

Hóa học Lớp 9: Cho một thanh kim loại A vào nước, thấy có bọt khí sinh ra. Dung dịch thu được làm quì tím hóa xanh. Kim loại A có thể là:
Giúp e vs, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận