Hóa học Lớp 9: Cho 8,1 gam nhôm vào 100ml dung dịch H2SO4 loãng. a, tích thể tích khí H2 sinh ra ở đktc b, tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã cho

By Audrey

Hóa học Lớp 9: Cho 8,1 gam nhôm vào 100ml dung dịch H2SO4 loãng.
a, tích thể tích khí H2 sinh ra ở đktc
b, tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã cho., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận