Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Một cơ sở may công nghiệp sản xuất trung bình mỗi ngày thải ra ngoài không khí khoảng 300 mol phân tử khí CO2 hãy tính khối lượng khí C

Hóa học Lớp 8: Một cơ sở may công nghiệp sản xuất trung bình mỗi ngày thải ra ngoài không khí khoảng 300 mol phân tử khí CO2 hãy tính khối lượng khí CO2 được thải ra ngoài không khí., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:13,2(kg)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng khí CO2 được thải ra ngoài không khí là:
  mCO2 =nCO2.MCO2 =300.44=13200(g)=13,2(kg)
  (mong bn vote cho tui)
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng khí CO_2 được thải ra ngoài không khí là:
    m_{CO_2}=300.44=13200(g)=13,2(kg)
  Vậy khối lượng khí CO_2 được cơ sở may công nghiệp thải ra ngoài không khí là 13,2kg khí CO_2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan