Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH (Giải thích rõ giúp em ạ :’)) ) `FeS_2 + O_2 -> Fe_2 O_3 + SO_2`

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH (Giải thích rõ giúp em ạ :’)) )
FeS_2 + O_2 -> Fe_2 O_3 + SO_2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. 4$Fe_{2}$ 11$O_{2}$ →2$Fe_{2}$ $O_{3}$ +8$SO_{2}$ :
   

 2. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  $FeS_2+O_2→Fe_2O_3+SO_2↑$
  Cân bằng chỉ số chân bị lẻ:
  $FeS_2+O_2→2Fe_2O_3+SO_2↑$
  Cân bằng nguyên tố sắt:
  $4FeS_2+O_2→2Fe_2O_3+SO_2↑$
  Cân bằng nguyên tố lưu huỳnh:
  $4FeS_2+O_2→2Fe_2O_3+8SO_2↑$
  Sau cùng là cân bằng nguyên tố oxi và hidro (trong trường hợp này là oxi):
  $4FeS_2+11O_2→2Fe_2O_3+8SO_2↑$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên