Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H2O

Hóa học Lớp 8: khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    – PTK_{4H_2O} : 4xx(1xx2 + 16) = 72 (đvC) 

  2. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H_2O là:
    4.(1.2 + 16)=4.18=72 đvC
    Vậy khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H_2O là 72 đvC
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan