Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 10: Sự hình thành phân tử khối Cl2

Hóa học Lớp 10: Sự hình thành phân tử khối Cl2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. ⇒Để đạt cấu hình bền vững, mỗi nguyên tử   Cl gồm 2 electron tạo thành 2 cặp electron chung để tạo thành liên kết cộng hóa trị không phân cực.

  2. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Phân tử của $clo$ là $Cl_2$
    Nguyên tử khối của $Clo=35,5(đvC)$
    Phân tử khối của $Clo=2.35,5=71(đvC)$
    Nguyên tử $Cl$ chứa 1e độc thân ở phân lớp $p$⇒ Liên kết được tạo thành do sự xen phủ giữa 2 obitan $p$ tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )