Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3? Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!

By Lan Phương

Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3?
Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận