Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3? Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!

Hóa học Lớp 8: Có bao nhiêu gam nguyên tố oxi trong 245 gam KClO3?
Cần gấp ạ ! Các a c giải sớm e đánh giá tốt nhé ạ!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. M_(KClO_3) = 39 + 35,5 + 16 * 3 = 122,5 $g/mol$
    M_(O_2) = 16 * 2 = 32 $g/mol$
    => m_(O_2) = ( 32 * 245 )/( 122,5 ) = 64\ g
    #IE

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )