Hóa học Lớp 8: Cho phương trình sau: Na + 2HCl → NaCl+ H2 Để thu dược 5, 85 g NaCl cần bao nhiêu mol HCl A. 0, 4 mol B. 0, 1 mol C. 0, 2 mol D. 0,

Hóa học Lớp 8: Cho phương trình sau: Na + 2HCl → NaCl+ H2
Để thu dược 5, 85 g NaCl cần bao nhiêu mol HCl
A.
0, 4 mol
B.
0, 1 mol
C.
0, 2 mol
D.
0, 3 mol, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Cho phương trình sau: Na + 2HCl → NaCl+ H2 Để thu dược 5, 85 g NaCl cần bao nhiêu mol HCl A. 0, 4 mol B. 0, 1 mol C. 0, 2 mol D. 0,”

Viết một bình luận