Hóa học Lớp 8: Cho 14, 4 gam thanh magie cháy trong không xảy ra phản ứng sau: Mg + O2 → MgO.Khối lượng MgO tạo thành là A. 2, 4 g B. 48 g C. 4, 8

Hóa học Lớp 8: Cho 14, 4 gam thanh magie cháy trong không xảy ra phản ứng sau:
Mg + O2 → MgO.Khối lượng MgO tạo thành là
A.
2, 4 g
B.
48 g
C.
4, 8 g
D.
24 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Cho 14, 4 gam thanh magie cháy trong không xảy ra phản ứng sau: Mg + O2 → MgO.Khối lượng MgO tạo thành là A. 2, 4 g B. 48 g C. 4, 8”

Viết một bình luận