Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cho 14, 4 gam thanh magie cháy trong không xảy ra phản ứng sau: Mg + O2 → MgO.Khối lượng MgO tạo thành là A. 2, 4 g B. 48 g C. 4, 8

Hóa học Lớp 8: Cho 14, 4 gam thanh magie cháy trong không xảy ra phản ứng sau:
Mg + O2 → MgO.Khối lượng MgO tạo thành là
A.
2, 4 g
B.
48 g
C.
4, 8 g
D.
24 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n Mg=m/M=14,4/24=0,6 (mol)
  2Mg+O2=>2MgO
  0,6=>          0,6      (mol)
  m MgO=n.M=0,6.40=24 (g)
  => chọn câu D
  CHÚC BN HC TỐT NHÉ :333

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân