Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: Sục 0,1mol CO2 vào dd chứa 0,1mol Ca(OH). Xác định loại muối tạo thành

Hóa học Lớp 11: Sục 0,1mol CO2 vào dd chứa 0,1mol Ca(OH). Xác định loại muối tạo thành, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  T = \dfrac{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,1}} = 1\\
  T \le 0,5: \text{ Tạo muối $Ca(HCO_3)_2$ }\\
  0,5 < T < 1: \text{ Tạo cả 2 muối $Ca(HCO_3)_2$ và $CaCO_3$ }\\
  T \ge 1: \text{ Tạo muối $CaCO_3$ }\\
   \Rightarrow \text{ Phản ứng trên tạo muối $CaCO_3$ } \\
  Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O
  \end{array}\)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   đặt T=n OH/n CO2=0,1.2/0,1=2=>tạo muối trung hòa
  CHÚC BN HC TỐT NHÉ :3333

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai