Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: Các kim loại từ K đến mg là những kim loại nào? Các kim loại từ mg đến cu là những kim loại nào? Các kim loại từ ag về sau là những kim

Hóa học Lớp 11: Các kim loại từ K đến mg là những kim loại nào?
Các kim loại từ mg đến cu là những kim loại nào?
Các kim loại từ ag về sau là những kim loại nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:- k Ba Ca Na Mg
               – Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Cu
               – Ag Hg Pt Au
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  từ K đến Mg có những kim loại : Ba , Ca , Na
  từ Mg đến Cu là : Al ,Zn, Cr ,Fe , Ni ,Sn , Pb , (H)
  từ Ag đến Cu là: Hg
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )