Hóa học Lớp 11: Các kim loại từ K đến mg là những kim loại nào? Các kim loại từ mg đến cu là những kim loại nào? Các kim loại từ ag về sau là những kim

Hóa học Lớp 11: Các kim loại từ K đến mg là những kim loại nào?
Các kim loại từ mg đến cu là những kim loại nào?
Các kim loại từ ag về sau là những kim loại nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Các kim loại từ K đến mg là những kim loại nào? Các kim loại từ mg đến cu là những kim loại nào? Các kim loại từ ag về sau là những kim”

Viết một bình luận