Hóa học Lớp 10: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon no chưa rõ mạch hở hay mạch vòng người ta dùng hết 84 lit không khí (ở đktc). Xác định C

Hóa học Lớp 10: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon no chưa rõ mạch hở hay mạch vòng người ta dùng hết 84 lit không khí (ở đktc). Xác định CTPT hidrocacbon, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon no chưa rõ mạch hở hay mạch vòng người ta dùng hết 84 lit không khí (ở đktc). Xác định C”

 1. $#Ben$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{O_{2}}=\frac{84}{22,4.5}=0,75(mol)$
  Gọi CTTQ của hiđrocacbon cần tìm là $C_{x}H_{y}$
  $PTHH:C_{x}H_{y}+(x+\frac{y}{4})O_{2}$→ $xCO_{2}+\frac{y}{2} H_{2}O$
  $mol:$ $0,1$      →   $0,1.\frac{y}{4}$
  $n_{O_{2}}=0,1.(x+\frac{y}{4})=0,75(mol)$
  ⇔$0,1x+0,025y=0,75$
  ⇔$4x+y=30$
  ⇔$y=30-4x(1)$
  Điều kiện: $2x+2≥y(2)$
  Từ $(1)$,$(2)$⇒$2x+2≥30-4x$
  ⇔ $x≥4,67(3)$
  Từ $(1)$⇒$5x<30(vì y>x$ $do$ $hiđrocacbon$ $no)$
  $x<6(4)$
  Từ $(3)$,$(4)$⇒$x=5$
  Thế vào $(1)$⇒$y=10$
  ⇒ CTPT của hiđrocacbon đó là $C_{5}H_{10}$

Viết một bình luận