Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 12: Câu 34 (201 – Q.17). Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí? A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2.

Hóa học Lớp 12: Câu 34 (201 – Q.17). Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?
A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp: B
    Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
     

  2. 2HCl + $Na_{2}CO_{3}$ → 2NaCl + $H_{2}O$  + $CO_{2}$ ↑
    Vậy đáp án là câu B
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )