Toán Lớp 8: (mk chỉ cần đáp án thoyyy ạ) Câu 5: Đẳng thức: $x^{3}$ + $y^{3}$ = $(x+y)^{3}$ -3xy (x+y) A. Đúng B Sai Câu 6: Nối các ý

Question

Toán Lớp 8: (mk chỉ cần đáp án thoyyy ạ)
Câu 5: Đẳng thức: $x^{3}$ + $y^{3}$ = $(x+y)^{3}$ -3xy (x+y)
A. Đúng
B Sai
Câu 6: Nối các ý ở cột A và B
CỘT A: 1) (x+y)(x-y)
2) $x^{2}$ -2xy+ $y^{2}$
3) $(x+)^{2}$
4) (x+y) ( $x^{2}$ -xy+ $y^{2}$ )
CỘT B: a) $x^{3}$ + $y^{3}$
b) $x^{2}$ +2xy+ $y^{2}$
c) $x^{2}$ – $y^{2}$
d) $(x-y)^{2}$
e) $x^{2}$ + $y^{2}$
(mk chỉ cần đáp án thui ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-12-21T04:42:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  5A đúng 
  rút nhân tử chung của vế phải ra ta được:
  $VP=(x+y)(x^2+2xy+y^2-3xy)=(x+y)(x^2-xy+y^2)=x^3+y^3=VT$
  6
  1C
  2D
  3B
  4A
  đây là các hằng đẳng thức đáng nhớ 
  #X

 2. Giải đáp:
  5A.Đúng
  6){(1c),(2d),(3b),(4a):}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5)x^3+y^3
  =x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-3x^2y-3xy^2
  =(x+y)^3-3xy(x+y)
  => Chọn A.Đúng
  6)(x+y)(x-y)
  =x^2-y^2
  =>1c
  x^2-2xy+y^2
  =(x-y)^2
  =>2d
  (x+y)^2
  =x^2+2xy+y^2
  =>3b
  4)(x+y)(x^2-xy+y^2)
  =x^3+y^3
  =>4a

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )