Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 1: minh có 1 hủ kẹo gồm 50 cây kẹo mẹ cho minh thêm 3 hủ kẹo.hỏi minh có bao nhiêu cây kẹo?

Toán Lớp 1: minh có 1 hủ kẹo gồm 50 cây kẹo mẹ cho minh thêm 3 hủ kẹo.hỏi minh có bao nhiêu cây kẹo?

Comments ( 2 )

 1.                Bài giải
        Minh có số kẹo là : 
                   $ 50 + ( 3 × 50 ) =  200 $ ( cây kẹo )
              Đáp số : 200 cây kẹo 
                CHÚC HỌC TỐT !!!
   

 2. Giải:
  3 hủ kẹo có số kẹo là :
  50 x 3 = 150 (cây kẹo)
  Minh có số kẹo là :
  150 + 50 = 200 (cây kẹo)
   Đáp số : 200 cây kẹo 
  Học tốt !!
  XIn 5* và ctlhn ạ ^^

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )