Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Tìm số tòn trăm X,biết : 18650 < X x 3 <18920

Toán Lớp 4: Tìm số tòn trăm X,biết :
18650 < X x 3 <18920

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x= 62180
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lấy một số tròn trăm bất kì chia cho 3 nếu chia hết thì số đó là số cần tìm
   

 2. Điều kiện: 18650<xxx3<18920 (x là số tròn trăm)
  => x∈{6300}
  -> TMDK 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên