Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 9m. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh v

Question

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 9m.
a) Tính diện tích mảnh vườn.
b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn và ở một góc vườn có để cửa
ra vào rộng 2,5m. Tính độ dài của hàng rào đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-12-22T15:38:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a, 108 m^2            
   b, 39,5 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Diện tích mảnh vườn đó là:
                 12 X 9 = 108 (m^2)
   b, Chu vi mảnh vườn đó là:
                 (12 + 9) X 2 = 42 (m)
                 42 m = 420 dm
                 2,5 m = 25 dm
        Chiều dài hàng rào là:
                 420 – 25 = 395 (dm)
                 395 dm = 39,5 m

 2. Giải đáp:a. 108m²
                b. 33,5 m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)  diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
                12.9= 108 ( m²)
  b) hàng rào xung quanh mảnh vườn đó là :
           ( 12 + 6 ) .2 – 2,5 = 33,5 ( m )
        Đ/S : a. 108 m²
                b. 33,5 m 

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )