Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 6,5g kẽm vào dung dịch HCl 7,3%. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

Question

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 6,5g kẽm vào dung dịch HCl 7,3%. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 2 tháng 2022-03-14T22:46:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(Zn) = (6,5)/65 = 0,1  (  mol  )
  Zn + 2 HCl -> ZnCl_2 + H_2 ↑  (1)
  Theo (1)  :  n_(HCl) = 2 n_(Zn) = 2  . 0,1 = 0,2  (  mol  )
  m_( \text{ dd HCl } ) = ( 0,2  . 36,5 )/(7,3 % )  . 100 % = 100 (  g  )
  Vậy khối lượng dung dịch HCl đã dùng là 100 g 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{n$_{Zn}$=6,5:65=0,1(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{Zn+2HCl→ZnCl$_{2}$+H$_{2}$}$
  $\text{0,1→0,2(mol)}$
  $\text{⇒m$_{HCl}$=0,2.36,5=7,3(g)}$
  $\text{⇒m$_{dd HCl}$=$\frac{7,3.100}{7,3}$ =100(g)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )