Hóa học Lớp 8: cho 16,8 g Fe tác dụng hết với dung dịch axit hcl. a)tính khối lượng FeCl2 tạo thành. b)tính thể tích khí H2 sinh ra điều kiện tiêu chu

Question

Hóa học Lớp 8: cho 16,8 g Fe tác dụng hết với dung dịch axit hcl. a)tính khối lượng FeCl2 tạo thành. b)tính thể tích khí H2 sinh ra điều kiện tiêu chuẩn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 ngày 2022-04-19T16:28:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp:
  PTPƯ : Fe+HCl→FeCl_2+H_2
  PTHH : Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
  n_{Fe}=m_{Fe}/M_{Fe}=(16,8)/56=0,3(mol)
  → $\left \{ {{n_{FeCl_2}=0,3(mol)} \atop {n_{H_2}=0,3(mol)}} \right.$ 
  m_{FeCl_2}=0,3×127=38,1(g)
  V_{H_2}=0,3×22,4=6,72(l)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) nFe=\frac{m}{M}=\frac{16,8}{56}=0,3 (mol) 
  PTHH         Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
                        0,3                         0,3        0,3      mol
  →nFeCl_2=nFe=0,3 (mol)
  →mFeCl_2=n.M=0,3.127=38,1 (g)
  b)Theo pt, ta có: nH_2=nFe=0,3 (mol)
  →VH_2(đktc)=n.22,4=0,3.22,4=6,72 (l)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )