Hóa học Lớp 10: Cho m gam natri tan hoàn toàn trong 150ml nước thì thu được dung dịch X và 1,344 lít khí thoát ra ở điều kiện chuẩn. Nồng độ mol/lit củ

Hóa học Lớp 10: Cho m gam natri tan hoàn toàn trong 150ml nước thì thu được dung dịch X và 1,344 lít khí thoát ra ở điều kiện chuẩn. Nồng độ mol/lit của dung dịch X là (biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) (cho Na=23; H=1; O=16)
A. 1,0M
B. 0,25M
C. 0,9M
D. 0, 8M, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PT: 2Na+2H2O → 2NaOH+H2
  150ml=0,15l 
  nH2=$\frac{V}{22,4}$ = $\frac{1,344}{22,4}$ = 0,06 mol
  => nNaOH = 2nH2=2 x 0,06 = 0,12 mol
  Thể tích dd X = thể tích của nước
  $C_{M(NaOH)}$ = $\frac{n}{V}$ = $\frac{0,12}{0,15}$ = 0,8 M
  Nên chọn D
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PT: 2Na+2H2O → 2NaOH+H2
  150ml=0,15l 
  nH2=V22,4 = 1,34422,4 = 0,06 mol
  => nNaOH = 2nH2=2 x 0,06 = 0,12 mol
  Thể tích dd X = thể tích của nước
  CM(NaOH) = nV = 0,120,15 = 0,8 M
  Nên chọn D    
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận