Hóa học Lớp 8: Bài 1 : Tính số mol CO2 có trong: a. 11 g CO2 b. 36 lít CO2 Bài 2: Đơn chất khí A có tỉ khối so với Hiđro là 2. Xác định khí A.

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 1 : Tính số mol CO2 có trong:
a. 11 g CO2
b. 36 lít CO2
Bài 2: Đơn chất khí A có tỉ khối so với Hiđro là 2. Xác định khí A., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-05-25T18:01:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  a) $n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{11}{44}=0,25(mol)$
   b) $n_{CO_2}=\dfrac{V_{CO_2}}{22,4}=\dfrac{36}{22,4}\approx  1,6(mol)$
  Bài 2:
  $d_{A/H_2}=\dfrac{M_A}{M_{H_2}}=2$
  ⇒ $M_A=2\times 2=4(g/mol)$
  Vậy A là khí Heli (He)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1;
  a,
  n_[CO_2]=[m_[CO_2]]/[M_[CO_2]]=[11]/[44]=0,25(mol)
  b,
  n_[CO_2]=[V_[CO_2]]/[22,4]=[36]/[22,4]≈1,6mol
  2;
  M_A =M_[H_2] .2 =2.2=4  g//mol
  =>A là nguyên tố Heli

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )