Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e là 1s²2s²2p⁶3s²3d¹⁰4s²4p⁵. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : A. Chu kì 4, nhóm VA B. Chu k

Question

Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e là 1s²2s²2p⁶3s²3d¹⁰4s²4p⁵. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :
A. Chu kì 4, nhóm VA
B. Chu kì 4, nhóm VIIA
C. Chu kì 4, nhóm VIIB
D. Chu kì 4, nhóm VB, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tuần 2022-06-18T01:06:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cấu hình X :  $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ $3d^{10}$ $4s^{2}$ $4p^{5}$ 

  X thuộc chu kì 4 vì có 4 lớp electron

  X thuộc nhóm VIIA vì có 7 electron lớp ngoài cùng và X thuộc nguyên tố p nên nằm ở nhóm A
  Giải đáp B

 2. Giải đáp:
   nguyên tố X có 4 lớp e => chu kì 4
  X có phân lớp p ngoài cùng => nhóm A
  có 7e lớp ngoài cùng => nhóm VIIA
  => B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )