Toán Lớp 9: x,y,z>0 ; xyz>1 cmr (x+y)(y+z)(z+x) ≥(x+1)(y+1)(z+1)

By Bích Hải

Toán Lớp 9: x,y,z>0 ; xyz>1
cmr
(x+y)(y+z)(z+x) ≥(x+1)(y+1)(z+1)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: x,y,z>0 ; xyz>1 cmr (x+y)(y+z)(z+x) ≥(x+1)(y+1)(z+1)”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Đổi biến p;q;r->r=1.  Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:
  p>=3\root{3}{r}=3
  q>=3\root{3}{r^2}=3
  Điều cần chứng minh trở thành:
  pq-r>=r+p+q+1
  ->pq-p-q>=2r+1=3
  ->pq-p-q+1>=4
  ->p(q-1)-(q-1)>=4
  ->(p-1)(q-1)>=4 (luôn đúng với p>=3 và q>=3)
  ->đpcm
  Dấu bằng xảy ra khi x=y=z

  Trả lời
 2. Đpcm⇔ (x+y)(y+z)(z+x)≥(x+1)(y+1)(z+1)
  ⇔(x+y+z)(xy+yz+zx)-xyz≥xyz+(xy+yz+zx)+(x+y+z)+1
  ⇔(x+y+z)(xy+yz+zx)-1≥1+(xy+yz+zx)+(x+y+z)+1
  ⇔(x+y+z)(xy+yz+zx)-3≥(xy+yz+zx)+(x+y+z)
  Đặt a=xy+yz+zx≥3.$\sqrt[3]{(xyz)²}$ =3
         b=x+y+z≥3.$\sqrt[3]{xyz}$ =3
  ĐPcm ab-3≥(a+b)
  ⇔ab-a-b≥3
  ⇔(a-1)(b-1)≥4
  vì a≥3 nên a-1≥2
  Tương tự b-1≥2
  Suy ra (a-1)(b-1)≥4 (dpcm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận