Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). Kẻ hai đường cao AE, BH của hình thang. Ta có thể kết luận: DE ... HC ( điền dấu lớn, bé hoặ

By Việt Lan

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). Kẻ hai đường cao AE, BH của hình thang. Ta có thể kết luận: DE ... HC ( điền dấu lớn, bé hoặc bằng ) DE = .... (Chọn 1 đáp án bên dưới) DC+ AB DC- AB (DC- AB):2 (DC+ AB):2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). Kẻ hai đường cao AE, BH của hình thang. Ta có thể kết luận: DE ... HC ( điền dấu lớn, bé hoặ”

Viết một bình luận