Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). Kẻ hai đường cao AE, BH của hình thang. Ta có thể kết luận: DE ... HC ( điền dấu lớn, bé hoặ

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). Kẻ hai đường cao AE, BH của hình thang. Ta có thể kết luận: DE ... HC ( điền dấu lớn, bé hoặc bằng ) DE = .... (Chọn 1 đáp án bên dưới) DC+ AB DC- AB (DC- AB):2 (DC+ AB):2

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Xét hai tam giác vuông AED và BFC
  Ta có: AD = BC (gt)
  (gt)
  Nên  ∆AED =  ∆BFC (cạnh huyền – góc nhọn)
  Suy ra: DE = CF
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )