Toán Lớp 9: Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số sau y=x+2,y=-2x+5 Tìm tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị câu A

Toán Lớp 9: Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số sau y=x+2,y=-2x+5
Tìm tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị câu A

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số sau y=x+2,y=-2x+5 Tìm tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị câu A”

Viết một bình luận