Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một chai nước chứa đc 0,75 lít nước . một lít nước nặng 1,05 kg. Mỗi vỏ chai nặng 0,2 kg .Hỏi 24 chai đựng nước như vậ nặng tất cả bao

Toán Lớp 5: Một chai nước chứa đc 0,75 lít nước . một lít nước nặng 1,05 kg. Mỗi vỏ chai nặng 0,2 kg .Hỏi 24 chai đựng nước như vậ nặng tất cả bao nhiêu kg?

Comments ( 2 )

 1. Giải:
  Một chai chứa được 0,75 lít nước nặng là:
  0,75xx1,05=0,788(kg)
  Một chai nước chưa lít nước nặng là:
  0,788+0,2=0,988(kg)
  24 chai nước đựng được số lít nước là:
  0,988xx24=23,7(kg)
  Đáp số:23,7kg
   

 2. *Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng nước trong $1$ chai nặng là :
  Khối lượng của 1 chai nước là :
  Khối lượng của 24 chai là :
  Vậy  $24$ chai đựng nước như vậy nặng tất cả $23,004 kg$
  $#dqb

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )