Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số y = -2x và hàm số y = x + 3 trên cùng mặt phẳng tọa độ

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số y = -2x và hàm số y = x + 3 trên cùng mặt phẳng tọa độ

0 bình luận về “Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số y = -2x và hàm số y = x + 3 trên cùng mặt phẳng tọa độ”

 1. $\text{- Ta lập các bảng giá trị của các hàm số:}$
  $\begin{array}{|c|ccc|ccc|}\hline {x} && {0} &&& {1} & \\\hline {y=-2x} && {0} &&& {-2}  & \\\hline\end{array}$    $\begin{array}{|c|ccc|ccc|}\hline {x} && {0} &&& {-3} & \\\hline {y=x+3} && {3} &&& {0}  & \\\hline\end{array}$
  $\text{- Vẽ các đồ thị như hình dưới.}$
       $\text{~ Đồ thị hàm số $y=-2x$ – Màu đỏ.}$
       $\text{~ Đồ thị hàm số $y=x+3$ – Màu xanh.}$

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-2-va-ham-so-y-3-tren-cung-mat-phang-toa-do

  Trả lời

Viết một bình luận