Toán Lớp 9: Trong dịp Tết Nguyên Đán (Tết âm lịch), bạn Hợi cùng gia đình đi chúc tết mừng tuổi ông bà và dòng học bà con. Vì bạn Hợi rất ngoan hiề

Toán Lớp 9: Trong dịp Tết Nguyên Đán (Tết âm lịch), bạn Hợi cùng gia đình đi chúc tết mừng tuổi ông bà và
dòng học bà con. Vì bạn Hợi rất ngoan hiền, học giỏi, vâng lời người lớn nên Hợi được mọi người yêu
thương và được mừng tuổi rất nhiều lì xì. Khi đó, bạn Hợi để dành được 36 tờ tiền gồm hai loại mệnh
giá 10 000 đồng và 20 000 đồng. Bạn Hợi đã dùng số tiền để dành đó mua món đồ có giá trị 420 000
đồng , biết rằng khi trả tiền món đồ đó thì còn dư 3 tờ mỗi loại. Hỏi ban đầu bạn Hợi có bao nhiêu tờ
tiền mỗi loại?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Ban đầu bạn Hợi có $21$ tờ tiền loại 10 000 đồng và $15$ tờ tiền loại 20 000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tờ tiền 10 000 đồng là $x\,\,\,(x\in\mathbb{N^*}, x<36)$
  Số tờ tiền 20 000 đồng là $y\,\,\,(y\in\mathbb{N^*}, y<36)$
  Vì bạn Hợi để dành được 36 tờ tiền hai loại nên ta có phương trình:
  $x+y=36\,\,\,(1)$
  Vì bạn Hợi mua món đồ có giá trị 420 000 đồng và thừa 3 tờ mỗi loại nên tổng số tiền bạn ấy có:
  $420 000+ 3.10 000+ 3.20 000=510 000$ (đồng)
  Ta có phương trình: $10 000x+20 000y=510 000\,\,\,(2)$
  Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:
  $\begin{cases}x+y=36\\10000x+20000y=510000\end{cases}\to \begin{cases}2x+2y=72\\x+2y=51\end{cases}\\\to \begin{cases}x=21\\x+y=36\end{cases}\to \begin{cases}x=21\\y=15\end{cases}$
  Vậy ban đầu bạn Hợi có $21$ tờ tiền loại 10 000 đồng và $15$ tờ tiền loại 20 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận